Όροι & Προϋποθέσεις

1. To 50% του συνολικού ποσού θα πληρωθεί με την κράτηση, με τραπεζική κατάθεση και το υπόλοιπο θα εξοφληθεί με την άφιξη σε μορφή μετρητών.

2. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν εμφανιστεί χωρίς ειδοποίηση θα χρεωθεί το συνολικό ποσό της προκαταβολής.

3. Σε περίπτωση ακύρωσης εντός διαστήματος μικρότερου από τρεις εβδομάδες από την ημερομηνία άφιξης το πρόστιμο ορίζεται στο 50% του συνολικού κόστους.

4. Πιστωτικές κάρτες δεν γίνονται αποδεκτές.

5. Ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να χρεώσει το αντίστοιχό αντίτιμο σε περίπτωση ζημιών που προκληθούν κατα τη διάρκεια της παραμονής.

6. Ο ιδιοκτήτης δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια προσωπικών αντικειμένων.

7. Ο ιδιοκτήτης δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε προσωπική βλάβη.

8. Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.

9. Δεν υπάρχει ναυαγοσώστης.

10. Οι καταδύσεις απαγορεύονται.

11. Τα κατοικίδια ζώα απαγορεύονται.

12. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στους παραπάνω κανονισμούς ο ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της διαμονής και κράτησης του συνολικού ποσού.